Заповеди

Заповед № З-281 от 13.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно настъпването във фаза „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и обявяването на пожароопасен сезон в земеделските земи

Заповед № З-258 от 04.06.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии на община Гурково

Заповед № 117 от 29.03.2018 г.  на Кмета на община Гурково относно намаляване на водните инциденти на територията на Община Гурково

МЕНЮ