Вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Гуркво към документа публикувано на 05-12-2017
Вътрешни правила за заплатите на общинска администрация- Гурково към документа публикувано на 01-08-2017
Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурково  към документа публикувано на 18-05-2017
Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурково към документа публикувано на 28-04-2017

 

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf

МЕНЮ