Вътрешни правила

Вътрешни правила бюджетен процес Община Гурково  към документа  2017-04-28

Вътрешни правила за РЗ общински дейности Община Гурково към документа 2017-05-18

Вътрешни правила за заплатите на общинска администрация- Гурково към документа 2017-05-25

 

Вътрешни правила за РЗ на Община Гурково.pdf

МЕНЮ