Отчети за изпълнение на бюджета

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-01-2017 г. 2017-02-10

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 28.02.2017 г.  2017-03-08

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.03.2017 г.  2017-04-10

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за I -во тримесeчие на 2017 г. 2017-04-24

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30.04.2017 г. 2017-05-09

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31.05.2017 г. 2017-06-09

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС на Община Гурково

Отчет на бюджета и на сметките за СЕС за периода 01.01.-31.12.2016 г. 2017-06-09


Отчети за изпълнението на бюджета на Община Гурково за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-01-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 29-02-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-03-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-04-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-05-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-06-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-07-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-08-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-09-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-10-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 30-11-2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково към 31-12-2016 г.   2017-01-20

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково 01.01-31.12.2016 г. 2017-01-20


МЕНЮ