ЗАПОВЕДИ

Заповеди за прекратяване на Договори за отстъпено безвъзмездно право на строеж.

Заповед № 159/18.04.2017 г. 2017-04-18

Заповед № 160/18.04.2017 г. 2017-04-18

Заповед № 161/18.04.2017 г. 2017-04-18

Заповед № 205/03.05.2017 г. 2017-05-03

Заповед № 206/03.05.2017 г. 2017-05-03

Заповед № 207/03.05.2017 г. 2017-05-03

МЕНЮ