Мршрутни разписания

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ

1. Обществен   превоз  на   пътници  по   линиите  от   общинска транспортна схема

1.1.* Общинска  автобусна линия  ”Гурково 06,15ч – Лява река- Злати рът”--07,00ч

1.2.* Общинска  автобусна линия  ”Гурково 17,00ч – Лява река-Злати рът-17,45ч.

1.3.* Общинска автобусна линия  “ Гурково 06,30ч – Жълтопоп”-07,00ч

1.4.* Общинска автобусна линия  “ Гурково17,00ч  – Жълтопоп”-17,30ч

 * Изпълняват се петък и неделя.

1.5. Общинска автобусна линия ”Гурково 07,05ч – Конаре -07,17ч   ИС

1.6. Общинска автобусна линия ”Гурково 16,30ч –Конаре -16,40ч ИС

1.7. Общинска автобусна линия ”Гурково 06,55ч –Паничерево -07,12ч

1.8. Общинска автобусна линия ”Гурково 16,30ч –Паничерево -17,00ч

1.9. Общинска автобусна линия ”Гурково 07,30ч –Паничерево -07,50ч

2. Обществен   превоз  на   пътници  по   линиите  от  областна транспортна схема

2.1. Областна автобусна линия  ”Гурково 06,00ч - Казанлък”-09,40ч

2.2. Областна автобусна линия  ”Гурково 07,30ч - Казанлък”-11,30ч

2.3. Областна автобусна линия  ”Гурково 07,40ч – Паничерево- Казанлък”-12,50ч

2.4. Областна автобусна линия  ”Гурково 13,30ч - Казанлък”-16,50ч

2.5. Областна автобусна линия  ”Гурково 10,00ч - Казанлък”-15,05ч

2.6. Областна автобусна линия  ”Гурково 17,30ч - Казанлък”-19,20ч

2.7. Областна автобусна линия  ”Гурково 07,00ч –Стара Загора”-11,45ч

2.8. Областна автобусна линия  ”Гурково 11,30ч – Стара Загора”-14,00ч

2.9.* Областна автобусна линия  ”Гурково16,30ч –Стара Загора”-19,30ч

*Линията се изпълнява в учебно време само в петък.

2.12. Областна автобусна линия  ”Гурково 16,30ч – Стара Загора”-18,30ч

2.13. Областна автобусна линия  ”Гурково 06,50ч – Паничерево- Николаево-07,15ч

2.14. Областна автобусна линия ”Гурково 13,50ч – Паничерево- Николаево-14,18ч

Маршрутните разписания се изпълняват от ЕТ“ Булгарпластик – Иван Славов, град Гурково.

3. Цени на билети на превозвач ЕТ“ Булгарпластик – Ивяан Славов, град Гурково

3.1. Гурково – Стара Загора  - 4,00лв

3.2. Гурково – Казанлък – 4,70лв

3.3. Гурково – с.Паничерево – 1,40лв.

3.4. Гурково – с.Лява река – 1,40лв.

3.5. Гурково-  с.Димовци – 1,40

3.6. Гурково – с.Жълтопоп – 1,20лв.

3.7. Гурково – Конаре -1,20лв.

 

4.1.Автобусна линия  ”Гурково 06,35ч – Паничерево - Стара Загора”- 9,30ч - цена 4,00лв

4.2.Автобусна линия  ”Гурково 09,45ч –Стара Загора -14,30ч. -  цена 4,00лв

4.3.Автобусна линия  ”Гурково 13,15ч –Стара Загора”- 16,30ч – цена 4,00лв

4.4.Автобусна линия  ”Гурково 15,15ч –Стара Загора”-17,30 ч – цена 4 ,00лв

Маршрутните разписания се изпълняват от ЕТ „ВАСИЛЕВИ- 99- Златка Василева“

 град Твърдица.

 

5.1.Автобусна линия „Гурково  08,40- Казанлък“ 10,05часа

5.2.Автобусна линия „Гурково  11,40- Казанлък“ 13,30часа

5.3.Автобусна линия „Гурково  15,40-  Казанлък“

Маршрутните разписания се изпълняват от „Кумаксинвест „ град Казанлък.

 

6.1.Автобусна линия  ”Гурково 09,15ч –Казанлък -14,00ч.

Маршрутното разписание се изпълнява от „ИСКРА АТ“ град Твърдица.

 

Автобусна линия Гурково 08,20ч – Велико Търново – 16,45ч

Маршрутното разписание се изпълнява от „Чапъра ММ“ град Ямбол

Автобусите не са оборудвани за превоз на лица с  увреждания и лица с намалена подвижност

Телефон за връзка с Автогара Гурково  04331/22-68 ,  0885/29-88-42

МЕНЮ