Културен календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2017 ГОДИНА

 

Дата

Място

Културна проява

 

Организатор/и

ІІ.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

3 МАРТ

НЧ”В.Г.Къргов”

НЧ”Изгрев”

Национален празник на Република България – 139 години от Освобождението на България от турско робство

 

 Община Гурково – читалища и училища

6 МАЙ

гр.Гурково

с.Паничерево

с. Конаре

Ден на храбростта

 

 

Община Гурково

9 МАЙ

 

гр. Гурково

 

Ден на Европа

 

Община Гурково

 24 МАЙ

гр.Гурково

с.Паничерево

Ден на славянската писменост и на българската култура

Община Гурково

Читалища

Училища

2 ЮНИ

 гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

 

Отбелязване Деня на Ботев и падналите за свободата на България

 

 Община Гурково

Читалища

Училища

6 СЕПТЕМВРИ

 

гр.Гурково

с.Паничерево

 

Отбелязване Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия

 

Община Гурково

Читалища

Училища

22 СЕПТЕМВРИ 

гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

Отбелязване Деня на Независимостта на България

Община Гурково

Читалища

Училища

1 ОКТОМВРИ

гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

Отбелязване Деня на възрастните хора

 

 Община Гурково

Клубове на пенсионера и инвалида

1 НОЕМВРИ

гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

Ден на народните будители

Община Гурково

Читалища, Училища

8 МАРТ

 

Международен ден на жената – изложби, срещи и др.

Община Гурково

Читалища

Училища

14 – 17  АПРИЛ

 

 

Великденски празници

Община Гурково

Читалища,Училища

Детски градини

16 – 30 МАЙ

 

гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

Майски  дни на културата – изложби, срещи с творци, преглед на худ. самодейност

Община Гурково

Читалища,Училища

Детски градини

10 ЮНИ  

            

Домакин

гр. Гурково

„Балканът пее и разказва” – Празник на балканските градове Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково

 

Община Гурково

Читалища

 

1 ЮНИ

гр.Гурково

с.Паничерево

с.Конаре

 

Ден на детето

Община Гурково

Читалища

Училища

4  СЕПТЕМВРИ

 

гр. Гурково

НЧ”Войвода Г. Къргов – 1920 г.”

Ден на община Гурково

Провеждане на  ХVІІ – я фестивал     „ С песните на Билчин юнак през вековете”

Община Гурково

Читалища

Училища

26 ОКТОМВРИ

 

гр. Гурково

НЧ”Войвода Г. Къргов – 1920 г.”

 

Димитровден – отбелязване  духовния празник  на града

 

 

 

Община Гурково

Читалища

Училища

21 – 31 ДЕКЕМВРИ

гр. Гурково

НЧ”Войвода Г. Къргов – 1920 г.”

Запалване светлините на Коледната елха

Коледно – новогодишни празници

Община Гурково

Читалища

Училища

ИЗДАВАНЕ

 НА В-К „РОДОЛЮБИЕ

/ всеки месец /

 

гр. Гурково

Участие в издаване на  вестник „Родолюбие” съвместно

с „Булметал” АД

Община Гурково

Екип на вестника от «Булметал» АД

ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ

 С. ПАНИЧЕРЕВО

04 МАРТ

с. Паничерево

Тодоровден

Кметство Паничрево

и НЧ”Изгрев”

06. МАЙ

с. Паничерево

Гергьовско хоро

Кметство Паничрево

и НЧ”Изгрев

 

8 ДЕКЕМВРИ

 

с.Паничерево

 

Ден на християнското семейство

Кметство Паничрево

и НЧ”Изгрев”

ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ

С. КОНАРЕ

 

1 МАЙ

 

с.Конаре

м.”Улищица”

Традиционна среща – събор в м.”Улищица”

Кметство с. Конаре

Община Твърдица

НЧ”Н. Попов”

 

М.ЮНИ

 

 

с.Конаре

 

Празник в с.Конаре – Земляческа среща

Кметство с. Конаре

НЧ”Н. Попов”

 

Календарът е изготвен на базата на утвърдени хронологически културни прояви за Община ГУРКОВО и събития от националния исторически календар. Има отворен характер и може да бъде допълван с междувременно възникнали значими прояви.Кледарът е приет от Общински съвет Гурково с приемането на Бюджет 2017 г.

 

 

 

МЕНЮ