Кариера

Конкурс за длъжността: Работник подръжка- с. Конаре

публикувано на 14-11-2017

Конкурс за длъжността: Технически сътрудник на Кмета на община Гурково

публикувано на 31-10-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 27-09-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Шофьор" при община Гурково

публикувано на 22-08-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Латинка" гр. Гурково и филиал с. Паничерево

публикувано на 11-08-2017

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

публикувано на 31-07-2017

Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор "Местни данъци и такси"

публикувано на 01-05-2017

Конкурс за заемане на длъжността "Старши специалист кметство" с. Конаре

публикувано на 08-12-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Главен инженер" в Дирекциа "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Конкурс за заемане на длъжността "Специалист строителство" в Дирекция "Общински дейности, устройство на територията и инвестиции"

публикувано на 25-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Домакин" на Клуб на пенсионера и инвалида с. Конаре

публикувано на 23-10-2016

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността "Медицинска сестра" в ДГ "Латинка" гр. Гурково

МЕНЮ