Кариера

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДГ „ЛАТИНКА” ГР. ГУРКОВО.doc

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДОМАКИН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА, С. КОНАРЕ.

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДОМАКИН, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА, С. КОНАРЕ.doc

О Б Я В А На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, Община Гурково ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: “ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР” в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково.doc

О Б Я В А На основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда, Община Гурково ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: “СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО” в Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” в Община Гурково.doc

ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ КМЕТСТВО”, С. КОНАРЕ - публикувана на 08.12.2016 г..doc.doc

О Б Я В А На основание чл. 91, ал.1 и ал. 2 от Кодекса на труда, Община Гурково обявява конкурс за длъжността: Главен инСПЕКТОР „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”- публикувана на 01.05.2017 г..doc

МЕНЮ