Избори за 44-то Народно събрание на 26 март 2017 год.

ЗАПОВЕД № 35/27.01.2017 год. относно организационно-техническата подготовка в Община Гурково за провеждане на Избори за 44-то Народно събрание на 26.03.2016 г..pdf

Заповед №42/01.02.2017 год. относно образуване на избирателни секции за провеждане на Избори за 44-то Народно събрание на 26.03.2017 г..pdf.pdf

Заповед № 51/08.02.2017 год. относно местата на територията на Община Гурково за обявяване на избирателни списъци за провеждане на Избори за народни представители на 26.03.2017 г..pdf

Покана за провеждане на консултация, за определяне състава на секционните избирателни комисии в община Гурково, във връзка с провеждане на Избори за народни представители на 26.03.2017 г..pdf

Предварителен избирателен списък за провеждане на Избори за народни представители на 26.03.2017 г..txt

Заповед № 62/24.02.2017 год. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали.pdf

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.doc

Съобщение относно обучението на съставите на СИК в община Гурково.docx

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. .txt

МЕНЮ