Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за населено място гр. Гурково – Секция 001-003, с. Паничерево – Секция 004-005, с. Конаре – Секция 006, с. Лява река – Секция 008 – публикувано на 12-04-2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., за населено място с. Пчелиново и с. Злати рът – Секция 007, с. Димовци, с. Брестова, с. Дворище, с.Жълтопоп, с.Жерговец – Секция 009 – публикувано на 12-04-2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за населено място с. Конаре, Секция 006 – публикувано на 24-04-2019 г.

Адрес на избирателните секции

Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване

Списък на заличените лица от избирателните списъци – публикувано на 14-05-2019 г.

МЕНЮ