Формула за разпределяне на средствата

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2018 година Информация- 2018-02-27

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Гурково за 2017 година Информация- 2017-02-16

МЕНЮ