ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

 

 В А Ж Н О !!!

Вследствие настъпилите горещини с високи температури и липсата на валежи, дебитът на водоизточниците е силно намалял. С цел да се избегне въвеждането на режим в населените места на Община Гурково и да може да се гарантира нормалното водоподаване до всяко домакинство, с писмо изх. №ЦУ-1633/30.06.2016 г. „В и К” ЕООД – Стара Загора отправя предупреждение към жителите на общината да се ограничава разходването на питейна вода за поливане на зеленчукови и други насаждения, миене на улици, тротоари, моторни превозни средства и др.

 

„В и К” ЕООД – Стара Загора ще извършва внезапни проверки на потребителите и при констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции.

 

МЕНЮ