Телефонни номера за указване помощ при придвижването на избиратели с увреждания

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с изборите, които ще се произведат на 26.05.2019 год. за избиране на Членове на Европейския парламент от Република България, Община Гурково уведомява гражданите, че телефонните номера, на които могат да се приемат обаждания за указване на необходимата помощ при придвижването на избиратели с увреждания, включително и в изборния ден са:

-        Град Гурково и всички останали секции от общината – 04331/2260

-        Кметство Паничерево – секции № 004 и 005 -  04340/2233

-        Кметство Конаре – секция № 006 – 04343/2260

МЕНЮ