Системата за сигурно електронното връчване

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че община Гурково има официална регистрация в Системата за сигурно електронното връчване. е-Връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. 

Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Включвайки се в системата, общината заявява своята готовност за въвеждане на активни мерки за драстично намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

МЕНЮ