ПРОГРАМА за посрещане на гости от гр. Куфе, Франция и честване на 15 години от побратимяването на двата града от 08.08.2018 г. – 13.08.2018 г.

МЕНЮ