ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

О Б Я В А

/ по тел.№ 376/20.11.2018г. на ДП НК”ЖИ”/

 

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ:

 

от дата 26.11.2018г. до  дата 30.11.2018г.

 

1. Отменят се влакове №№ 30240 /Стара Загора – Карлово/, № 30241 /Карлово – Стара Загора/, № 30135 /Карлово – Сливен/;

 

от дата 27.11.2018г. до  дата 01.12.2018г.

 

2. Отменя се влак № 30130 /Сливен – Карлово/;

 

3.ПЪТНИЦИТЕ ОТ ОТМЕНЕНИТЕ ВЛАКОВЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОЗВАНИ  С АВТОБУСИ.

 

УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,ЗА СПРАВКИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ГИШЕ „ИНФОРМАЦИЯ” ИЛИ БИЛЕТНИ КАСИ.

БДЖ „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

 

Разписания на автобусите за влак № 30135 /Карлово - Сливен/ съгласно Телеграма № 376/20.11.2018г. на ДП НК”ЖИ” за периода от 26.11.2018г. до 30.11.2018г.docx

Разписания на автобусите за влак № 30130 /Сливен – Карлово/ съгласно Телеграма № 376/20.11.2018г. на ДП НК”ЖИ” за периода от 27.11.2018г. до 01.12.2018г..docx

МЕНЮ