ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧАСТЪКА ШИВАЧЕВО – ГАВРИЛОВО СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

О Б Я В А

/ по тел.№ 413/20.08.2018г.на ДП „НКЖИ”/

 

ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В УЧАСТЪКА

ШИВАЧЕВО – ГАВРИЛОВО

 

от 27.08.2018г. до  12.12.2018г., без дните събота, неделя и 06, 07 и 24.09.2018г.

 

СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ:

 

1.ОТМЕНЯТ СЕ ВЛАКОВЕ: №№ 3621 Тулово – Бургас; 3622 Бургас – Тулово; 30131 Твърдица – Бургас и 30140 Бургас – Твърдица.

 

2.НАЗНАЧАВАТ СЕ ВЛАКОВЕ: №№ 3681 Сливен – Бургас; 3682 Бургас  - Сливен; 30190 Бургас – Сливен и 30191 Сливен – Бургас.

 

3. Коригират се разписанията на следните влакове: №№ 30131 Дъбово – Твърдица; 30140 Твърдица – Карлово;

 

4. Променя се разписанието на автобус за влак № 30241 Тулово – Стара Загора

 

5. В гара Карнобат влак № 30150 не прави връзка с влак № 3682.

 

6. ПЪТНИЦИТЕ ОТ ОТМЕНЕНИТЕ ВЛАКОВЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОЗВАНИ  С АВТОБУСИ В УЧАСТЪЦИТЕ: ТВЪРДИЦА – СЛИВЕН – ТВЪРДИЦА И ТУЛОВО – СЛИВЕН - ТУЛОВО.

 

 УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,ЗА СПРАВКИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ГИШЕ „ИНФОРМАЦИЯ” ИЛИ БИЛЕТНИ КАСИ.

 

БДЖ „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

Разписания на автобусите Сливен – Твърдица – Сливен по тел. № 413/20.07.2018г. на ДП НК”ЖИ” .docx

Разписания на автобусите Тулово – Сливен – Тулово и Тулово – Стара Загора по тел. № 413/20.08.2018г. на ДП НК”ЖИ”..docx

МЕНЮ