Покана за Тържествено заседание на Общински съвет – Гурково на 24.05.2017 г

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

  на ОбС на Община Гурково на

24.05.2017 г.

 

                                                               

 П О К А Н А

 

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам   ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – град Гурково на 24.05.2017 г. /СРЯДА/от 8,30 часа в МЛАДЕЖКИ КЛУБ ГР. ГУРКОВО  при следния                        

    Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин  на град Гурково и общината“ на г-н Иван Иванов  Цонев.

2. Присъждане на награда  „24 май - Ден на българскатапросвета и култура и на славянската писменост“ на г-жа Веска Колева Мечева.

 

 

 

 

инж. НЕЙКО НЕЙКОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ГУРКОВО

 

 

МЕНЮ