П Р О Г Р А М А ЗА ИЗЯВИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ на ХVІІІ-я фестивал „С песните на Билчин юнак през вековете” на 8 септември 2018 година

09.30 часа    Откриване на фестивала от кмета на община Гурково г-н Иван Иванов

09.40 часа    Програма – поздрав от НЧ ”Войвода Генчо Къргов - 1920” гр.Гурково

10.00 часа    Представяне на самодейците от НЧ ”Изгрев – 1924 г.”с. Паничерево

10.20 часа    Представяне на ПК”Дълголетие” с. Роза, община Тунджа, обл. Ямбол     

10,40 часа    Представяне на НЧ ”Зора– 1928” и Пенсионерски клуб  с.Межда , община Тунджа

11.00 часа    Представяне на НЧ ”Христо Ботев” с. Розово, община Казанлък

11,10 часа    Представяне на Пенсионерски клуб, с. Черганово, общ. Казанлък

11,20  часа   Представяне на НЧ”Ант. Страшимиров – 1909”, с. Черганово, общ. Казанлък

11,30 часа    Представяне на НЧ”Звезда – 1918” с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък

11,50 часа    Представяне на Група към кметство с. Маца, община Раднево

11.00 часа    Представяне на НЧ ”Алеко Константинов – 1919 „ с.Ясеново, общ. Казанлък

12,10 часа    Представяне на Фолк. група към Общ. организация на инвалидите – гр. Раднево

12,20 часа    Представяне на Пенсионерски клуб ”Българка” гр. Сливен

12,40 часа    Представяне на КП”Васил Левски” с. Дъбово, общ. Мъглиж

12.50 часа    Представяне на НЧ ”Искра – 1932 „ с.Калояново

13.00 часа    Представяне на НЧ ”Наука – 1905 ” и ПК „Надежда” с.Шаново, общ. Мъглиж

13.20 часа    Представяне на ПК „Ален мак”– гр. Сливен и ОПК”Розово долина” гр. Казанлък

13,30 часа    Представяне на НЧ”Проф.Асен Златаров – 1927”с. Каменец, община Стралджа

13.45 часа    Представяне на НЧ ”Балканска звезда – 1896”кв. Недевци, гр. Габрово

14.00 часа    Представяне на НЧ ”Христо Ботев – 1929 ” с. Донино, община Габрово

14,20 часа    Представяне на ПК”Даме Груев” гр. Сливен

14.30 часа    Представяне на НЧ ”Просвета – 1929 ” с. Юлиево , община Мъглиж

14.40 часа    Представяне на НЧ”Пробуда – 1915”гр. Раднево

14.50 часа    Представяне на ПК гр. Велико Търново

15.00 часа    Представяне на ПК”Тунджа” кв.Речица, гр. Сливен

15.20 часа    Представяне на  НЧ – гр. Ветово, област Русе

15.40 часа    Представяне на  ПК”Златна възраст” гр. Сунгурларе

15,50 часа    Представяне на ПК”Надежда” с.Мерданя, общ.Лясковец, обл.В. Търново

16,00 часа    Представяне на ОПК”Розова долина” гр.Казанлък

16.20 часа    Представяне на НЧ”Пробуда – 1928” с. Кози рог, община Габрово

16.30 часа    Награждаване на участниците и закриване на фестивала

МЕНЮ