П Р О Г Р А М А ЗА ИЗЯВИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ на ХVІІ -я фестивал „ С песните на Билчин юнак през вековете” 2 септември 2017 година

П Р О Г Р А М А

 ЗА ИЗЯВИТЕ НА  УЧАСТНИЦИТЕ

 на ХVІІ -я фестивал „ С песните на Билчин юнак през вековете”

2 септември  2017 година

 

09.30 часа      Откриване на фестивала от кмета на община Гурково г-н Иван Иванов          

09.40 часа      Програма – поздрав от НЧ ”Войвода Генчо Къргов - 1920” гр.Гурково

10.00 часа      Представяне на самодейците от НЧ ”Изгрев – 1924 г.”с. Паничерево

10.20 часа      Представяне на НЧ ”Пробуда – 1920 „ с.Копринка, общ. Казанлък     

10,40 часа      Представяне на НЧ ”Звезда – 1918” с.Хаджи Димитрово, община Казанлък

11.00 часа      Представяне на НЧ ”Н. Й. Вапцаров  – 1926 „ с. Съдиево, общ. Нова Загора

11,15 часа      Представяне на Пенсионерски клуб ”Тунджа”, кв.  Речица, гр. Сливен

11.35 часа      Представяне на НЧ ”Алеко Константинов – 1919 „ с.Ясеново, общ. Казанлък

11,45 часа      Представяне на НЧ”Атон Страшимиров – 1909” с. Черганово, общ. Казанлък

11, 55 часа     Представяне на НЧ ”Зора – 1928 „ с.Межда, общ. Тунджа, обл. Ямбол

12,10 часа      Представяне на НЧ”Хр. Ботев - 1898” с.Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

12.30 часа      Представяне на НЧ ”Асен Златарев – 1927 „ с.Каменец, общ.Стралджа

12.50 часа      Представяне на НЧ ”Св. Св.  Кирил и Методий – 1927 ” с. Винарово, общ. Чирпан

13.10 часа      Представяне на ПК”Еделвайс” гр.Казанлък

13.20 часа      Представяне на Пенсионерски клуб, с. Черганово, общ. Казанлък  

13,30 часа      Представяне на Общински клуб на пенсионера”Розова долина” гр. Казанлък

13.45 часа      Представяне на НЧ ”Искра – 1860 ” гр. Казанлък

14.00 часа      Представяне на НЧ ”Христо Ботев – 1929 ” с. Донино, община Габрово

14,20 часа      Представяне на Културен клуб на пенсионера , гр. Сунгурларе

14.30 часа      Представяне ПК „Детелини”при НЧ ”Изгрев – 1928 ” с. Меден Кладенец, общ. Тунджа

14.40 часа      Представяне на НЧ ”Пробуда – 1928” с. Козирог, общ. Габрово

14.50 часа      Представяне на ПК”Ален мак” гр. Сливен

15.00 часа      Представяне на НЧ”Светлина – 1904” с. Дунавци, общ. Казанлък

15.20 часа      Представяне на НЧ ”Балканска звезда – 1896”кв. Недевци, гр. Габрово

15.40 часа      Представяне на НЧ ”Христо Ботев – 1897 ” с. Розово, община Казанлък

16.00 часа      Представяне на НЧ”Съгласие – 1924” с. Ветринци, община В. Търново

16.30 часа      Награждаване на участниците и закриване на фестивала

МЕНЮ