П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2018 г.

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2018 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси

Председателят на Общински съвет - Гурково

КАНИ

местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 20.06.2019 г./четвъртък/ от 17.00 часа  в Младежки клуб гр. Гурково.

       Гражданите могат да се запознаят с пълния текст на годишния отчет на електронната страница на Община Гурково  www.obshtina-gurkovo.comи на хартиен носител в стая № 19 в сградата на Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, всеки ден от 09:00 до 16:00 часа.

Вашите мнения и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: 

gurkovo_obs@abv.bg   obs_gurkovo@mail.bg

Инж. Нейко Нейков

Председател на Общински съвет  -  Гурково

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г..rar

МЕНЮ