Организаторите на фестивала ”С песните на Билчин юнак през вековете” – Гурково 2017 приемат заявки за фестивала

На  02.09.2017 г./ събота / в гр. Гурково ще се проведе ХVІІ-я фестивал    ” С песните на Билчин юнак през вековете”.

         Вашите заявки за участие изпращайте не по-късно от 25.08.2018 г. на следния адрес :

         П.к.6199 гр. Гурково

         Ул. „Княз Ал. Батенберг „ № 3

         Общинска администрация

         За фестивала „С песните на Билчин юнак през вековете”    или на e-mail: gurkovo_obs@abv.bg    ;   milieva_gurkovo@abv.bg

         Телефони за информация :

         GSM:  0886 660 152  - Мaрия Илиева

         GSM:  0893 844 275  - Гергана Цонева

        

         Очакваме Ви !

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА ”С ПЕСНИТЕ НА БИЛЧИН ЮНАК ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ” – ГУРКОВО 2017 г..doc

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА “ С ПЕСНИТЕ НА БИЛЧИН ЮНАК ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ” ГУРКОВО 2017.doc

МЕНЮ