Организаторите на фестивала ”С песните на Билчин юнак през вековете” – Гурково 2018 приемат заявки за фестивала

На  08.09.2018 г./ събота / в гр. Гурково ще се проведе ХVІІІ-я фестивал  

”С песните на Билчин юнак през вековете”.

Вашите заявки за участие изпращайте не по-късно от 31.08.2018 г. на следния адрес :

П.к.6199 гр. Гурково

Ул. „Княз Ал. Батенберг „ № 3

Общинска администрация

За фестивала „С песните на Билчин юнак през вековете”  или на e-mail: gurkovo_obs@abv.bg    ;   mariya1957gurkovo@abv.bg.

         

Телефони за информация :

   GSM:  0886 660 152  - Мария Илиева

   GSM:  0893 844 275  - Гергана Цонева

         

Очакваме Ви !

Статут.doc

Заявка за фестивал.doc

МЕНЮ