ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО

СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 ГОДИНА, ЧЕ

НА 18 МАЙ 2019 ГОДИНА (СЪБОТА) ОТ 14,00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МЛАДЕЖКИ КЛУБ ГРАД ГУРКОВО – ПЛОЩАД „ ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ“ ( ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ).

НАПОМНЯМЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ЧЕ ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ОСИГУРЯТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ТЯХ ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО.

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС.docx

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии.doc

УКАЗАНИЯ ЗА СИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.doc

Решение за опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация .doc

МЕНЮ