Община Гурково напомня на гражданите и фирмите за изтичащия в края на месец октомври законов срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2018 година.

31 октомври – краен срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2018 г.

Община Гурково напомня на гражданите и фирмите за изтичащия в края на месец октомври законов срок за плащане на Патентен данък, Данък върху превозни средства, Данък върху недвижими имоти и Такса за битови отпадъци за 2018 година.

Плащането може да се извърши в брой и чрез ПОС-терминал на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг”, №3, или по банков път по IBAN: BG88 CECB 9790 8463 6980 00,  BIC: CECBBGSF, „Централна кооперативна банка” АД, клон Стара Загора, офис Гурково.

Плащането може да се извърши на касите на Изипей /Easypay/, както и на касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД.

Вид плащане:

– за Патентен данък – 441400

– за Данък върху превозни средства – 442300

– за Данък върху недвижими имоти – 442100

– за Такса за битови отпадъци – 442400

МЕНЮ