ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА НОМИНАЦИИ ЗА НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТВАНЕТО НА 4 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Обществената комисия за избор на носители на награди обявява прием на номинации за носители на награди на Община Гурково по повод честването на 4 септември – Деня на Община Гурково  в следните категории: 

                 - Награда на Общински съвет “За граждански принос”  - присъжда се за личният принос и родолюбивите начинания на гражданите за ефективно решаване на местните проблеми, за действия и прояви на висока гражданска отговорност

                 - Награда  за „Стопанска инициатива” - присъжда се на бизнесмени, ръководители на фирми и организации, осъществяващи дейност на територията на Община Гурково, за постигнати резултати в стопанската дейност за периода 1 август на предходната година – 1 август на текущата година.

                 - Награда „Милосърдие” - присъжда се за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Гурково.

                 - Награда „ За принос в местното самоуправление” - присъжда се на настоящи и бивши кметове на Община Гурково, председатели на общински съвети, кметове на населени места, служители в кметствата на общината за дългогодишна работа и заслуги в областта на местното самоуправление.

 Писмени предложения за присъждане на наградите, съпроводени с  биографични данни на номинираните, могат да се направят от държавни и общински институции, обществени организации и граждани, като условията и реда са определени в Наредбата за символите и наградите на Община Гурково, публикувана на официалната страница на Общината www.obshtina-gurkovo.com.

 Очакваме Вашите номинации до 17.00 часа на 10 юли 2019 г. в деловодството на Община Гурково - бул.“Княз Ал. Батенберг“ № 3, ет.2, стая № 10. За предложения изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

 Носителите на наградите се обявяват на тържество, посветено на Деня на Община Гурково – 4 септември.

МЕНЮ