ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИНА ГУРКОВО в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Личен асистент” и  „Домашен помощник”

I. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” В ОБЩИНА ГУРКОВО.

II. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

  1.  „Домашен помощник“
  2. „Личен асистент“

Място и срок на подаване на документите: Документи следва да се подават от 01.02.2018 г. до 20.02.2018 г., включително в сградата на Общинска администрация Гурково, бул. „Ал. Батенберг” №3, стая №12. Отговорният специалист от общинска администрация следва да запознае кандидатите с длъжностните характеристики.

Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Гурково. За допълнителна информация - 0887148455.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Гурково и информационното табло до сградата на Общинска администрация - Гурково.

 Документи за кандидатстване: http://www.obshtina-gurkovo.com/projects/detail-99.html.

МЕНЮ