Набиране на потребители по Проект ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”

От 01.12.2017 г до 26.12.2017 г. Община Гурково приема заявления за набиране на потребители по Проект «Осигуряване на топъл обяд в община Гурково» по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане и Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица.

По подробна информация може да намерите тук:

http://obshtina-gurkovo.com/projects/detail-97.html

МЕНЮ