КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА : „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА : „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

 

Конкурсът се организира по повод настъпващия светъл празник РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

В рисунките могат да бъдат отразени теми свързани с Библейската история за раждането на Младенеца Иисус Христос, който идва на света, носейки на хората вярата, лъч на надежда и любовта; Витлеемската звезда, която осветява пътя по който вървим, пътят на истината, милосърдието и прошката и др. свързани с празника теми.

 

ЦЕЛ: Даване шанс на децата за творческа изява и мотивацията им да се занимават с изобразително изкуство и да вникнат в идеята на настъпващия празник Рождество .

 

РЕГЛАМЕНТ :

1.Конкурсът е индивидуален. В него могат да участват деца и ученици от 4 години до 15 години, разделени в три групи :

І група – от 4 години до 7 години

ІІ група – от 8 години до 10 години

ІІІ група – от 11 години до 15 години 

 

2.Всеки участник може да участва с 2 творби

3.Творбите трябва да са с размер на листа  23 см / 33 см. ( блок за рисуване № 4 )

4.На гърба на всяка творба трябва да бъде отбелязана следната информация :

- трите имена на автора; възраст; училище(ЦДГ) , клас( група) , учител; адрес и телефон за връзка.

5.Творбите трябва да бъдат изпратени на адрес :

гр. Гурково, ул.”Ал. Батенберг” № 3 Общинска администрация

За конкурса „Рождество Христово”

6.Краен срок за изпращане на творбите : 19 декември 2018 г.

 

Получените в срок творби ще се оценяват от тричленно  жури, състоящо се от двама учители и един преподавател по изобразително изкуство. Авторите на отличените рисунки на първите три места във всяка от възрастовите групи ще получат грамоти и предметни награди , връчени лично от кмета на общината г-н Иван Иванов.

С рисунките от конкурса ще бъде организирана изложба на 21 декември 2018 г.

МЕНЮ